DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W ramach funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia realizowane są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc.

Prowadzone są one w celu:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kierowane są w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Odbywają się one poza siedzibą Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej , tj. w:

 • Dział Profilaktyki Uzaleznień i Interwencji Kryzysowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. G.Roweckiego 3 
Udział w zajeciach odbywa sie po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 796 717 014 lub 74 846 75 58.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-03-01 20:18:54
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-03-01 21:23:00
Odsłon: 4278
Dziennik zmian