PRACOWNICY

SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA

W WAŁBRZYCHU

pracownik socjalny

 • rozpoznawanie zasobów rodziny oraz możliwości znalezienia w niej wsparcia i pomocy, udzielanie poradnictwa socjalnego,
 • udzielanie poradnictwa rodzinnego,
 • prowadzenie konsultacji wychowawczych,
 • współpraca z instytucjami pomocy społecznej i innymi,
 • obsługa administracyjna Ośrodka;

pedagog

 • diagnozowanie pedagogiczne dzieci i młodzieży,
 • ocena sytuacji szkolnej dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie pedagogizacji rodzica.
 • udzielanie konsultacji wychowawczych,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego;

terapeuta

 • prowadzenie grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie zarówno dorosłych, jak i dzieci,
 • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy
 • w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie ;
 • prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

psycholog

 • diagnozowanie psychologiczne dorosłych i dzieci - ofiar przemocy w rodzinie oraz osób będących w kryzysie,
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego;

socjoterapeuta

 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

pielęgniarka

 • prowadzenie poradnictwa medycznego;

radca prawny

 • prowadzenie poradnictwa prawnego

Spotkania ze specjalistami zatrudnionymi w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonów Ośrodka.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-03-01 20:29:34
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-03-01 21:32:08
Odsłon: 5759
Dziennik zmian