Pakiet dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie:

zał.1 Niebieska Karta-A ---> pdf

zał.2 Niebieska Karta-B ---> pdf

zał.3 Niebieska Karta-C ---> pdf

zał.4 Niebieska Karta-D ---> pdf

zał.5 Wzór bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego ---> pdf

zał.6 Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie sprawcy ---> doc

zał.7 Procesowe pouczenie pokrzywdzonego o prawach i obowiazkach ---> pdf

zał.8 Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego ---> doc

zał.9 Zażalenie na bezczynność organu w postępowaniu przygotowawczym ---> doc

zał.10 Wniosek dowodowy ---> doc

zał.11 Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu ---> doc

zał.12 Wniosek o przywrócenie terminu ---> doc

zał.13 Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego ---> doc

zał.14 Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego ---> doc

zał.15 Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody ---> doc

zał.16 Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku ---> doc

zał.17 Apelacja ---> doc

zał.18 Wniosek o informację o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego ---> doc

zał.19 Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Funduszu ---> doc

zał.20 Wniosek o przyznanie kompensaty ---> doc

zał.21 Pozew o eksmisję ---> doc

zał.22 Wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy do opuszczenia mieszkania ---> doc

zał.23 Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym ---> doc

zał.24 Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania ---> doc

zał.25 Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym ---> doc

zał.26 Wniosek o zwolnienie od kosztów egzekucyjnych ---> doc

zał.27 Wytyczne Prokuratora Generalnego z 21.12.2011 ---> pdf

zał.28 Kuratorski Informator dla pokrzywdzonego w dozorze ---> doc

zał.29 Karta praw osoby dotknietej przemocą w rodzinie ---> pdf

zał.30 Ulotka telefonu Niebieska Linia ---> pdf

zał.31 Baza teleadresowa SOW 2012 ---> xls

zał.32 Baza teleadresowa OPOPP 2012 ---> xls

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-04-24 12:00:22
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-04-24 14:00:51
Odsłon: 1527
Dziennik zmian