Wyświetl: 
1 KONKURS NA STANOWISKO URZEDNICZE SPECJALISTA DS. PŁAC, ZUS i KADR W SPECJALISTYCZNYM OSRODKU WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WAŁBRZYCHU
2 Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego (15.04.2014)
3 KONKURS NA STANOWISKO URZEDNICZE GŁÓWNY KSIEGOWY W SPECJALISTYCZNYM OSRODKU WSPARCIA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W WAŁBRZYCHU
4 Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu
5 Kadrowy/specjalista ds. płac, zus i kadr w wymiarze 1/4 etatu
6 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
7 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY
8 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
9 Nabór kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego