AKTY PRAWNE

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180, poz. 1493)
  pobierz plik ------>PDF

 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 lipca 2010 r. Nr 125, poz. 842)
  pobierz plik  ------>PDF

 3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  pobierz plik ------>PDF

 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dz. U. Nr 50, poz. 259)
  pobierz plik ------>PDF

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" ( Dz. U. Nr 209, poz. 1245 )
  pobierz plik ------>PDF

 6. Statut Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu ---->PDF

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-03-01 20:34:23
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-03-01 21:51:11
Odsłon: 2920
Dziennik zmian